EEA GrantsEmpathy in Art

Empatia
v umení

FAD STU

  • Projekt Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave

témy

  • Seniori
  • Marginalizované skupiny
  • Rodová rovnosť
  • Bezdomovectvo
  • Sociálna inklúzia
  • Postavenie Rómov

o projekte

Projekt EMIA sa zameriava na rozšírenie a ďalší rozvoj aktivít Kreatívneho centra Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave, ktoré už majú tradíciu a stabilné cieľové skupiny - takmer 1000 študentov fakulty, ako aj všeobecnú verejnosť. Takto zamerané témy empatie a inklúzie budú mať očakávaný vplyv na povedomie mladých a tvorivých ľudí.

„Spoločným úsilím k zelenej,
konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“

aktuálne

Sadli sme si / Ženy a empatia

7/3/2024

Kedysi boli ženy v architektonickej profesii výnimočné. Naše prvé architektky, ktoré vo svojom výskume zmapovala profesorka Henrieta Moravčíková, postavili mnohé známe verejné budovy, ale na ich mená sa zväčša zabudlo rovnako ako na predsudky, s ktorými sa museli vo svojej kariére stretávať.

(...)
prečítať si viac

Sadli sme si / Študenti a empatia

7/3/2024

Na čo a na koho sú študenti najcitlivejší? Čo vnímajú ako nebezpečie, z čoho majú strach? Zaujímajú ich širšie spoločenské otázky?

(...)
prečítať si viac

Záverečná konferencia projektu EMIA

13/3/2023

23. 3. 2023 v kreatívnom centre ad: FAD STU
Bratislava

(...)
prečítať si viac

Poobedie s pizzou a bubnovačkou v Komunitnej kuchyni v Gabčíkove

5/12/2022

Sobota 3.12. 2022, Komunitná kuchyna pred vstupom do ubytovne

od 14.00 spoločná príprava a pečenie pizze v peci, s projektom Pizza Peace Project/ Viedeň

od 15.00 bubnovačka so štúdiom Rytmika/Bratislava

(...)
prečítať si viac

Diskusia / Sadli sme si / LGBTI

26/4/2022

Ďalší diel formátu Sadli sme si – tentoraz so zástupcami LGBTI komunity – sa bude konať v utorok  3. mája 2022 od 18.30 hod. v Kreatívnom centre FAD.

(...)
prečítať si viac

Diskusia / Sadli sme si

14/4/2022

Diskusia sa uskutoční v utorok 12. apríla 2022 od 18.00 hod. v Kreatívnom centre FAD STU Bratislava, Nám. slobody 19.

(...)
prečítať si viac

Diskusia / Sadli sme si

7/3/2022

V rámci formátu Sadli sme si, ktorý zastrešuje diskusie o marginalizovaných skupinách so zapojením publika, privítame na pôde FAD STU (Kotoľna) v stredu 9. marca 2022 od 18.00 hod. Evu Ogurčákovú, umeleckú riaditeľku Divadla z Pasáže, speváka Richarda „Ricco“ Šarköziho a architektku Janu Pajchlovú. Moderovať bude Andej Bán.

(...)
prečítať si viac

Produkt – vývoj a predaj

28/2/2022
Začiatkom apríla sa spoločne pustíme do kooperácie s remeselníkmi! Navštívime chránenú košikársku dielňu v Bardejove. Nahliadneme do textilnej dielne v Košiciach. Zakotvíme na detašku v Banskej Štiavnici, kde sa pustíme do práce s týmito tradičnými materiálmi.
(...)
prečítať si viac

Jette Cathrin Hopp / Snohetta

14/12/2021

Snøhetta je najžiarivejšou hviezdou nórskej architektúry, bez tohto mena by sa cyklus prednášok ťažko zaobišiel. O obchodnej stratégií príde 6.12. porozprávať ich riaditeľka pre rozvoj podnikania, Jette Cathrin Hopp.

(...)
prečítať si viac

Espen Rahlff / 3RW arkitekter

18/11/2021

Dňa 29.11. s veľkou radosťou privítame Espena Rahlffa z kolektívu 3RW arkitekter z Bergenu. Ich portfólio je veľmi hravé, postavené na praktických skúsenostiach, angažovanej sociálno-kultúrnej práci a kreativite…

(...)
prečítať si viac

Einar Hagem / Lundhagem

10/11/2021

Dňa 15.11. bude našim hosťom Einar Hagem, zakladajúci člen ateliéru Lundhagem. Projekty od Lundhagem kombinujú najnovšie technologické pokroky s udržateľnosťou a remeselnou tradíciou.

(...)
prečítať si viac

Beate Hølmebakk / Manthey Kula

27/10/2021

Dňa 8.11. budeme reflektovať mimoriadne hĺbavú architektúru s Beate Hølmebakk z ateliéru Manthey Kula.

(...)
prečítať si viac

Repríza / Dekameron

19/10/2021

Performatívne umenie odrážajúce hlavné témy projektu EMIA. 28. 10. 2021 o 20:00.

(...)
prečítať si viac

Tormod Amundsen / Biotope

20/10/2021

25. 10. Privítame architekta Tormoda Amundsena, zo štúdia Biotope

(...)
prečítať si viac

Diskusia / Sadli sme si

19/10/2021

Diskusia s Evou Jiřičnou, Branislavom Tvarožkom a Petrom Mazalánom.

(...)
prečítať si viac

Martin Beverfjord / Rever & Drage

9/10/2021

11. 10. privítáme architekta Martina Beverfjorda zo štúdia Rever & Drage

(...)
prečítať si viac

Dekameron / Peter Mazalán

9/7/2021

Dekameron / Silent Generation je kolážou piatich medzigeneračných dialógov.

(...)
prečítať si viac

Dekameron / Peter Mazalán

10/7/2021

Dekameron / Silent Generation je kolážou piatich medzigeneračných dialógov.

(...)
prečítať si viac

Afloat

24/8/2021

Slovenské banské múzeum
Starý zámok Banská Štiavnica

(...)
prečítať si viac

aktivity

Tichá generácia

Performatívne umenie odrážajúce hlavné témy projektu EMIA. Cieľom tejto činnosti je rozvíjať spoluprácu, ktorá by podporila vznik skutočného umeleckého diela predstavujúceho rozdiely medzi dvoma regiónmi (slovenskými a partnerskými krajinami), pokiaľ ide o starnutie spoločnosti. Ide o výskumnú úlohu premietnutú do podoby…

Efemérna architektúra

Fakulta architektúra a dizajnu STU v Bratislave v spolupráci so Slovenským banským múzeom a Bielou nocou predstavujú verejnosti efemérnu umeleckú inštaláciu Afloat, ktorá vznikla v rámci projektu Empatia v umení vďaka finančnej podpore grantov EHP. Putovné dielo môžete vidieť v Banskej Štiavnici, Bratislave a Košiciach. Dielo Afloat reflektuje na tému empatia…

Sadli sme si

Diskusie o zraniteľných skupinách s aktívnou účasťou publika a sprievodných podujatí týkajúcich sa umeleckej práce. Diskusií sa zúčastnia zástupcovia z rôznych prostredí, spolu s prednášajúcimi a študentmi a budú viesť dialóg s umelcami, ktorí majú s témou profesionálny alebo osobný vzťah…

Workshop 1:1

Vytvorenie objektu zameraného na bezdomovectvo. Intenzívny seminár zameraný na podporu empatie voči znevýhodneným skupinám obyvateľstva a prekonanie existujúcich fyzických a duševných bariér medzi nimi a spoločnosťou. Workshop bude navrhnutý participatívne – do workshopov sa zapoja aj predstavitelia týchto znevýhodnených…

Produkt – vývoj a predaj

Vývoj a predaj produktu zameraného na sociálnu zmenu – tvorivá dielňa zameraná na spoluprácu študentov dizajnu, obchodu, remeselníkov vrátane marginalizovaných skupín. Cieľom seminára je vytvoriť sériu produktov pre zraniteľné sociálne skupiny, ktoré navrhli študenti architektúry a dizajnu, ako aj ďalej rozvíjať výrobky, ktoré sa každý deň vyrábajú…

Reflexie nórskej architektúry

Teoretické prednášky, diskusie a publikácia. Aktivita je zameraná na súčasnú architektúru a jej úlohu v procesoch umeleckej slobody a neslobody. Prednášky sú otvorené a zameriavajú sa predovšetkým na študentov doktorandského a postgraduálneho štúdia v oblasti architektúry, výtvarného umenia, dizajnu alebo teórie a dejín umenia, ale aj na…

Poďakovanie Grantom EHP

Projekt Empatia v umení získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 139850 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt je spolufinancovaný v sume 24680 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je prehĺbiť sociálne kompetencie študentov prostredníctvom bližšieho poznania rôznych zraniteľných a znevýhodnených skupín, nepriaznivých sociálnych javov a aktívne zapájať študentov do umeleckých aktivít.

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur.  Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ. Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.