EEA GrantsEmpathy in Art

Sadli sme si

Diskusie o zraniteľných skupinách s aktívnou účasťou publika a sprievodných podujatí týkajúcich sa umeleckej práce. Diskusií sa zúčastnia zástupcovia z rôznych prostredí, spolu s prednášajúcimi a študentmi a budú viesť dialóg s umelcami, ktorí majú s témou profesionálny alebo osobný vzťah.

vedúci

Kreatívni vedúci

Katarína Smatanová
Katarína Smatanová
Pavel Gregor
Pavel Gregor