EEA GrantsEmpathy in Art

Sadli sme si

Diskusie o zraniteľných skupinách s aktívnou účasťou publika a sprievodných podujatí týkajúcich sa umeleckej práce. Diskusií sa zúčastnia zástupcovia z rôznych prostredí, spolu s prednášajúcimi a študentmi a budú viesť dialóg s umelcami, ktorí majú s témou profesionálny alebo osobný vzťah.

Harmonogram

03.05 2022 o 18:30Diskusia - LGBTI+ (Kreatívne centrum FAD STU)
12.04. 2022 o 17:00Diskusia - Rómovia (Kreatívne centrum FAD STU)
09. 03. 2022 o 18:00Diskusia - Znevýhodnení (Kreatívne centrum FAD STU)
21. 10. 2021 o 18:00Diskusia - Seniori
10. 2021medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím
12. 2021medzinárodný deň starších osôb
04. 2022medzinárodný deň Rómov
05. 2022medzinárodný deň LGBTI ľudí

vedúci

Kreatívni vedúci

Katarína Smatanová
Katarína Smatanová
Pavel Gregor
Pavel Gregor