EEA GrantsEmpathy in Art

Produkt – vývoj a predaj

Vývoj a predaj produktu zameraného na sociálnu zmenu – tvorivá dielňa zameraná na spoluprácu študentov dizajnu, obchodu, remeselníkov vrátane marginalizovaných skupín. Cieľom seminára je vytvoriť sériu produktov pre zraniteľné sociálne skupiny, ktoré navrhli študenti architektúry a dizajnu, ako aj ďalej rozvíjať výrobky, ktoré sa každý deň vyrábajú v danom sociálnom prostredí, ale s malými znalosťami o stratégiách navrhovania alebo predaja a marketingu.

 

Začiatkom apríla sa spoločne pustíme do kooperácie s remeselníkmi! Navštívime chránenú košikársku dielňu v Bardejove. Nahliadneme do textilnej dielne v Košiciach. Zakotvíme na detašku v Banskej Štiavnici, kde sa pustíme do práce s týmito tradičnými materiálmi.
Kto má záujem, poprosíme o vyplnenie mini dotazníka –

 

Harmonogram

jar/leto 2022realizácia

Workshop Zaži kožu

vedúci

Kreatívny vedúci

Martin Mjartan
Martin Mjartan