EEA GrantsEmpathy in Art

Tichá generácia

Performatívne umenie odrážajúce hlavné témy projektu EMIA. Cieľom tejto činnosti je rozvíjať spoluprácu, ktorá by podporila vznik skutočného umeleckého diela predstavujúceho rozdiely medzi dvoma regiónmi (slovenskými a partnerskými krajinami), pokiaľ ide o starnutie spoločnosti. Ide o výskumnú úlohu premietnutú do podoby dokumentárneho divadla, ktorá zároveň vyvoláva pocit „živej pamäti a múdrosti“ z pohľadu diskurzu o spoločenských a politických udalostiach. Výkonní umelci pokryjú celé spektrum ľudí zo všetkých vrstiev spoločnosti narodených v 30. – 40. rokoch 20. storočia, generácia nazývaná „tichá generácia“. Inscenácia Dekameron / Silent Generation je kolážou piatich medzigeneračných dialógov. Analyzuje dôležitosť seniora v spoločnosti z viacerých perspektív; jeho pamäť, nadhľad a skúsenosť. Koncept inscenácie vznikol ešte pred pandémiou. Tá (napokon) do výsledného tvaru priniesla nové významové vrstvy.

Réžia, koncept, performancia: Peter Mazalán
Hudobná réžia a dramaturgia, dirigovanie, spev: Eva Šušková
Dramaturgická spolupráca: Miro Dacho
Pohybová spolupráca: Petra Fornayová
Účinkujú: Magdaléna Blahušiaková, Milada Synková, Jana Oľhová, Annamária Janeková, Veronika Kita Mazalánová, Francesco Machats, Jakub Mitrík,
Členovia Speváckeho zboru mesta Bratislavy
Foto: Jakub Gulyás
Grafika: Matej Lacko
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, BSK a Grant EHP a Nórska: projekt Empathy in Arts; EMIA. Partnermi projektu sú Fakulta architektúry a dizajnu STU a Štúdio 12.

 

vedúci

Kreatívny vedúci

Peter Mazalán
Peter Mazalán
partneri projektu:
fpu_logo2_cierne-3
logoclaim_fin_cierne_sirka-768x222-1-300x87-2