EEA GrantsEmpathy in Art

Workshop 1:1

Vytvorenie objektu zameraného na bezdomovectvo. Intenzívny seminár zameraný na podporu empatie voči znevýhodneným skupinám obyvateľstva a prekonanie existujúcich fyzických a duševných bariér medzi nimi a spoločnosťou. Workshop bude navrhnutý participatívne – do workshopov sa zapoja aj predstavitelia týchto znevýhodnených skupín, čím umožnia priamy kontakt a obohatia študentov o bezprostredné skúsenosti s prácou s nimi a pre nich…

Harmonogram

počas roka 2022plánovaná realizácia nového projektu

DUNA Bird Watching Video

vedúca

Kreatívna vedúca

Veronika Kotradyová
Veronika Kotradyová