EEA GrantsEmpathy in Art

Diskusia / Sadli sme si / LGBTI

V nedávnom prieskume Focusu pre Denník N až 40 percent respondentov deklarovalo, že by nechcelo mať príslušníka LGBTI menšiny za suseda či susedku. Prečo téma sexuálnej orientácia neustále polarizuje našu spoločnosť? V rámci referenda o rodine, ktoré sa uskutočnilo v roku 2015, niečo vyše 21 percent oprávnených voličov vyslovilo nesúhlas s registrovanými partnerstvám a boli aj proti možnému osvojeniu detí osobami rovnakého pohlavia. Ako vidí otcovstvo architekt, ktorý s partnerom vychováva dve deti? Dá sa umením bojovať proti stereotypom?

Ďalší diel formátu Sadli sme si – tentoraz so zástupcami LGBTI komunity – sa bude konať v utorok  3. mája 2022 od 18.30 hod. v Kreatívnom centre FAD. Akciu budete môcť opäť sledovať aj prostredníctvom streamu.

O tom, ako sa žije gejom a lesbám na Slovensku, bude rozprávať výtvarníčka a grafická dizajnérka Mária Čorejová, architekt Marián Čurilla, a psychológ a dramatik Andrej Kuruc. Moderátorom podujatia bude Andrej Bán.

Diskusie o zraniteľných skupinách Sadli sme si sú súčasťou projektu EMIA – Empatia v umení, ktorý  bol podporený Grantmi EHP v rámci výzvy Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre s cieľom podporiť rozmanité aktivity Kreatívneho centra FAD STU. Diskusií sa zúčastňujú zástupcovia z rôznych prostredí, spolu s prednášajúcimi a študentmi, ktorí vedú dialóg s umelcami, ktorí majú s témou profesionálny alebo osobný vzťah.

03. 05. 2022 od 18:30Diskusia - LGBTI (Kreatívne centrum FAD STU)

MGR. ART. MÁRIA ČOREJOVÁ

Je vizuálna umelkyňa, grafická dizajnérka a pedagogička. Absolvovala VŠVU v Bratislave na katedre Maľba a iné médiá. Najvýznamnejšiu oblasť jej výtvarného prejavu tvorí kresba, pristupuje k nej ako k samostatnému médiu, ktoré najlepšie vyhovuje autorkinmu hlavnému umeleckému zámeru: tlmočiť ideu prostredníctvom voľného, imaginatívneho narábania s obrazovým materiálom. Ako grafická dizajnérka stojí za množstvom publikácií a vizuálov pre rôzne subjekty (vydavateľstvo f.a.c.e., Taliansky kultúrny inštitút, Galéria 19, Divadelný ústav v Bratislave).  V súčasnosti vedie odbor Grafický dizajn na Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave. V roku 2018 bola rečníčkou na TEDx v Trenčíne. V roku 2010 sa stala laureátkou medzinárodnej umeleckej súťaže Strabag Artaward International. V roku 2010 získala štipendium v rámci programu Visegrad Artists Residency Programme (CIANT, Praha).  V roku 2002 získala Fulbrightovo štipendium (The Art Institute of Boston, USA).

ING. MGR. ANDREJ KURUC

Psychológ a divadelník. Vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v odbore poradenstvo a klinická psychológia. Je jedným so zakladateľov divadla Nomantinels, ktoré sa venuje inscenáciám a osvete spojenej s queer/LGBTI+ tematikou a rodovou rovnosťou. Získal ceny Dráma 2005 za dramatický text Keby veci boli, tým čím sú a prémiu v súťaži Poviedka 2010. Venuje sa psychologickému poradenstvu pre LGBTI+ ľudí v inPoradni a je tiež analytikom a výskumníkom pre oblasť rodovej rovnosti v rámci platformy totojerovnost.eu.

ING. ARCH. MARIÁN ČURILLA

Architekt, absolvent FAD STU v Bratislave, pracuje v projektovej kancelárii archatelier, ktoru spoluzakladal. Je spoluautorom rekonštrukcie Apartmánového domu Oliver na Štrbskom plese a stojí aj za obnovou Kaštieľa v Kluknave. Stál pri zrode občianskeho združenia Dúhové rodiny, ktorého cieľom je budovaním podpornej komunity a šírením osvety prispieť k rovnosti, bezpečiu a prijatiu v spoločnosti pre dúhové rodiny žijúce na Slovensku. Spolu s priateľom Ľubomírom Šimášekom tvoria pár už 20 rokov a vychovávajú dve deti, dcéru Hanu a syna Matúša, ktorý je autistom.

Video